Home Istorija

Partneriai

www.fip.org

Nuorodos

Statistika

Nariai : 1
Turinys : 24
Nuorodos : 6
PDF Spausdinti Email

Istorija


1990 m. spalio 13 d. buvo įkurta Lietuvos farmacijos sąjunga. Tais pačiais metais Kaune Lietuvos farmacininkų delegatai nusprendė suvienyti jėgas ir taisyti farmacijos reikalus šalyje. LFS savo pirmtaku laiko Lietuvos farmaceutų sąjungą, įsteigtą1920 metais, bei tęsia farmacininkų profesinės draugijos, pirmą kartą įkurtos Lietuvoje 1819 m. tradicijas.

Lietuvos farmacijos sąjunga kaip vieną savo pirmtakų pripažįsta ir 1948-1990 m. Lietuvoje veikusią Respublikinę mokslinę farmacininkų draugija.

1990 m. gruodžio 18d sąjungos įstatai buvo įregistruoti Lietuvos teisingumo ministerijoje. (ministerijos įstatymas Nr. 94-VO)

1990 metais Turkijoje, Stambule, įvykusiame Tarptautinės farmacijos federacijos (FIP) 50-ajame kongrese LFS buvo priimta asocijuotos narės teisėmis į šią pasaulinę organizaciją, kuriai Lietuvos farmacininkai priklausė iki 1940 metų (iki sovietinės okupacijos). 1990 metų rugsėjo 28-29 d. Paryžiuje įvyko tarptautinis kolokviumas tema: „Farmacijos spauda nuo jos atsiradimo iki 1940 metų". Šis renginys buvo skirtas žurnalo „Pamiętnik Farmaceutyczny Wilenski" pasirodymo 170 metinėms paminėti. Į šį renginį buvo pakviesti doc. A. Kaikaris, doc. E. Tarasevičius ir T. Mekas.

LFS 1991m. išleido „Lietuvos farmacijos žinios“ žurnalą. 1992m išleistas taip pat dar vienas žurnalo numeris. Dėl sunkios ekonominės padėties žurnalo leidimas buvo sustabdytas iki 1995 metų. LFS šeštasis suvažiavimas įvyko Kaune 1991 m. gruodžio 12 d. Jo metu buvo patvirtinta LFS emblemos modelis, kuris vaizduoja Lietuvos valstybės sienos kontūrą, o viduje -stilizuota taurė ir gyvatė, virš kurios lotyniškas užrašas „Societas Pharmaciae Lituaniae"

 

1991 m. Lietuvoje apsilankė pirmoji Amerikos lietuvių farmacininkų delegacija. Ji susitiko su LFS nariais Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose ir Druskininkuose. LFS suorganizavo tautiečių susitikimą su LR Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamoj o Seimo pirmininku prof. V. Landsbergiu, sveikatos apsaugos ministru J. Oleku. Grįžę į Ameriką, jie įkūrė Amerikos lietuvių farmacininkų asociaciją LAPAS, su kuria LFS palaiko nuolatinius ryšiu.

1997 m. kovo 26 d. Briuselyje LFS buvo priimta į Europos sąjungos Farmacijos reikalų grupę (GPEU) stebėtojos statusu.

1997 m. rugpjūčio 27 - rugsėjo 7 d. LFS nariai dalyvavo 57 – ajame FIP kongrese, kuris vyko Vankuverio mieste, Kanadoje. Jame dalyvavo 81 asmuo. Kongrese buvo priimti svarbūs dokumentai - farmacininkų etikos kodeksas, aptartas farmacininko vaidmuo keičiant genetinius vaistus, vaistų kokybiškos labdaros teikimo principai ir farmacininkų vaidmuo kovoje su AIDS.

XII LFS suvažiavime, kuris  įvyko 1997 m. spalio 17-18 d. buvo patvirtintas Lietuvos vaistininkų etikos kodeksas. Šis dokumentas buvo parengtas remiantis analogišku FIP dokumentu, priimtu 57-ajame FIP kongrese Kanadoje bei atsižvelgiant į Didžiosios Britanijos ir Lenkijos vaistininkų etikos kodeksus.

Suvažiavimas priėmė rezoliuciją, kurioje atkreipė vadovaujančių institucijų dėmesį į farmacijos problemas.

1998 m. balandžio 28 d. Vilniuje, Savivaldybės Baltojoje salėje, LFS surengė Lietuvos, Latvijos ir Estijos farmacininkų atstovų susirinkimą, kaip kad buvo priimta tai daryti tarpukario Lietuvoje. Jo metu buvo apžvelgti kiekvienos šalies farmacininkų laimėjimai, prieškario susitikimų istorinė reikšmė. Buvo nutarta tokius susikimus tęsti ir toliau kasmet rengiant vis kitoje Baltijos šalyje. Nuspręsta, kad pasitarime dalyvauja po 10 farmacininkų atstovų iš kiekvienos šalies, o šeimininkų skaičius neribojamas. Šiuos pasitarimus nutarta pavadinti BaltPharm forumais.

Kasmetis, jau XII, LFS suvažiavimas 1998 m. vyko spalio 17-18 d. Šiauliuose. Jo metu svarstytas farmacijos dabarties problemos Lietuvoje ir ateities vizija. Suvažiavimo rezoliucijoje kreiptasi į Seimą, vyriausybę ir SAM, kad būtų greičiau rengiamas farmacinės veiklos įstatymas ir atkurtas Farmacijos departamento statusas, baigusiems KMU įteisinta farmacijos magistro kvalifikacija.

 

1999 metų lapkričio 5-6 dienomis Vilniuje, Nacionaliniame dramos teatre, įvyko Lietuvos farmacijos sąjungos XIV suvažiavimas. Jo darbe dalyvavo ir pranešimą perskaitė FIP prezidentas Peteris Kielgastas iš Danijos. Jo pranešimo tema „Farmacijos profesijos dabarties ir ateities tarptautinė perspektyva". Panašaus rango FIP vadovas - generalinis sekretorius T. Potjevijdas Lietuvoje lankėsi 1937 m. rugsėjo 11-13 d.

Suvažiavime apie klinikinės farmacijos dėstymo ir praktikos patirtį JAV papasakojo svečias iš Bostono R. Kulunis.

Buvo aptariamas ligonių kasų ir vaistinių bendradarbiavimas, kalbama apie vaistų platinimo praktikos diegimą, farmacininkų atsakomybę, vaistų kokybės garantavimą ir kitus svarbius farmacininkams reikalus.

Buvo įvertinta LFS valdybos veikla ir išrinkta nauja valdyba. Prezidentu vėl išrinktas pro f. E.Tarasevičius, viceprezidentais - M. Siaurusaitienė, S. Kmitas, S. Mykoliūnas.

1999 m. išleisti „Lietuvos farmacijos žinių" keturi numeriai, kuriuose buvo nušviečiama LFS veikla, farmacijos istorija, farmacijos laimėjimai užsienio šalyse, keliamos įvairios farmacijai svarbios problemos.

2000 m. kovo 23-25 dienomis du LFS atstovai dalyvavo Lenkijos farmacijos draugijos surengtoje Vidurio ir Rytų Europos šalių farmacijos draugijų konferencijoje, kurioje svarstytos vaistinių tinklo kūrimo, vaistų kainų liberalizavimo problemos.

2000 m. balandžio 14-16 d. Estijoje Hedemestės miestelyje, netoli Pernu, įvyko BaltPharm forum-2000. Jame dalyvavo LFS devynių narių delegacija, vadovaujama viceprezidento S. Kmito. Forumo metu aptartos farmacininkų rengimo programos paskirose Baltijos šalyse, vaistinių kompiuterizavimo problemos .

Nuo 2000 m. gegužės mėnesio bendradarbiaujant su kai kuriais „Korio" įmonės specialistais buvo pradėtas įgyvendinti projektas: „Berecepčiais vaistais šalinamų negalavimų ekspres diagnostika ir farmacinė rūpyba". Šio projekto koordinatoriai - prof. E. Tarasevičius ir klinikinis provizorius, gydytojas L. Akramas. Projektas apėmė apie 16 temų ir buvo numatyta jį įgyvendinti per dvejus metus apskričių centruose rengiant paskaitas ir praktikumus farmacininkams [10].

Projektas turėjo didelį pasisekimą. Pranešėjai buvo patyrę specialistai gydytojai. Praktikumai vyko 10 apskričių. Jau pirmame projekto etape dalyvavo beveik 900 farmacijos specialistų, iš jų- 62% provizorių ir 38% farmakotechnikų.

XV LFS suvažiavimas įvyko Kaune 2000 m. lapkričio 10-11 dienomis. Jis buvo skirtas Lietuvos farmaceutų sąjungos 60-mečiui paminėti. Jos tradicijas tęsia Lietuvos farmacijos sąjunga. Grupė sąjungos narių buvo apdovanoti Lietuvos farmacijos sąjungos 2000 metų medaliu už nuopelnus farmacijai.

Suvažiavime dalyvavo ir Lietuvos Seimo narys, provizorius A. Klišonis. Jis paragino LFS narius aktyviai dalyvauti įgyvendinant farmacijos sektoriaus reformą. Suvažiavimas priėmė atitinkamą rezoliuciją.

2001m. birželio 22 d. Biržų pilyje įvyko BaltPharm Forumas 2001. Šiame renginyje, be Estijos ir Latvijos delegacijų ir

gausaus LFS narių būrio, dalyvavo LR Seimo nariai: Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas gyd. K. Kuzmickas, šio komiteto narys, provizorius A. Klišonis, komiteto darbuotojas gyd. R. Virbalis, Farmacijos departamento prie S AM direktorius G.Viskaitis.

Susitikimo metu buvo svarstomi vaistų kainodaros ir vaistų kompensavimo sistemos ypatumai kiekvienoje Baltijos valstybėje. Renginio dalyviai pritarė idėjai kreiptis į Baltijos šalių prezidentus ir parlamentus su kvietimu atgaivinti prieškario Baltijos šalių vienybės ir bendradarbiavimo kongresus, kurių metu įvairios profesinės organizacijos rengė konferencijas.

Gausi, 58 Lietuvos farmacininkų, delegacija 2001 m. rugsėjo 1-6 dienomis, apsilankė Tarptautinės farmacijos federacijos 61-ajame pasauliniame kongrese Singapūre. Kongrese dalyvavo 3000 farmacininkų iš 84 pasaulio šalių. Kongresas svarstė XXI amžiaus sveikatinimo problemas, kurias sprendžiant turi dalyvauti ir farmacininkai. Ypač svarbus vaistininko bendravimas su kitais sveikatinimo sektoriaus specialistais - gydytojais ir slaugos personalu. Taip pat buvo aptarta pažangių technologijų svarba kuriant naujus vaistus ir vykdant farmacinę rūpybą.

2001m. lapkričio 24 d. Palangoje įvyko XVI LFS suvažiavimas, kuriame dalyvavo LFS nariai ir svečiai: Europos Sąjungos Farmacijos grupės prezidentas Aidanas O'Shea, LR Seimo narys, provizorius A. Klišonis, Farmacijos departamento direktorius G. Viskaitis, Valstybinės ligonių kasos direktoriaus pavaduotojas H. Baubinas, Lenkijos ir Latvijos farmacijos draugijų atstovai.

Suvažiavime aptartos aktualios dabarties vaistininkų ir farmacinės rūpybos problemos. Buvo priimta rezoliucija, kuria kreipiamasi į Lietuvos Respublikos vadovus, kad skubos tvarka būtų rasta finansinių išteklių Ligonių kasos įsiskolinimui vaistinėms, kuris pasiekė 143 milijonus litų, padengti. Taip pat buvo prašoma LR Seimą neatidėliojant priimti LR Farmacinės veiklos įstatymo papildymą ir pakeitimą, kad vaistinės, kaip sveikatinimo įstaigos, turi priklausyti farmacijos specialistams. Buvo pateikta ir kitų prašymų bei pasiūlymų.

2002 m. kovo 5 d. Lietuvos farmacijos sąjunga organizavo piketą prie Vyriausybės rūmų. Piketo dalyviai Ministrui Pirmininkui įteikė kreipimąsi, kuriuo buvo prašoma susitikimo aptarti farmacininkų pasiūlymus, kaip pasinaudojant Europos šalių patirtimi būtų galima racionaliai spręst Lietuvos farmacijos sektoriaus problemas. Prašyta viešai paskelbti Ligonių kasos skolos vaistinėms grąžinimo grafiką, nurodant, kad palūkanas už imamą skolai grąžinti paskolą mokės pati Valstybinė ligonių kasa.

Nuveikti darbai - daugelyje vaistinių pradėtas vykdyti projektas CINDI (kraujospūdžio matavimas ir informacija pacientui), spausdinama vertinga farmacijos specialistams medžiaga „Lietuvos farmacijos žinių" žurnale, LFS narių pastangomis parengta knyga „Vaistai Jums" apie nereceptinius vaistus, skirta įvairiam skaitytojų ratui, LFS ugdė ir stiprius ryšius su kitų šalių farmacininkais, su jų visuomeninėmis organizacijomis.

Daug dėmesio LFS skyrė farmacijos istorijai. „Lietuvos farmacijos žinių" puslapiuose buvo spausdinami straipsniai apie vaistinių, farmacijos įmonių veiklos sukaktis, paminimi Lietuvos farmacininkųjubiliejai.

Atsikūrusi studentų farmacininkų draugija, padedant Lietuvos farmacijos sąjungos prezidentui, prof E. Tarasevičiui, užmezgė ryšius su Tarptautine studentu farmacininkų federacija (IPSF) ir Europos studenti; farmacininkų komitetu. 1991 m. rugsėjo mėn. 37-ajame IPSF kongrese Lietuvos studentų farmacininkų draugija buvo priimta į Tarptautinę studentų farmacininkų federaciją.

 

 

Klausimėlis

Ar galima pardavinėti nereceptinius vaistus degalinėse?
 

Svečiai

Mes turime 8 svečius online

LFS Facebook'e